Regionalny Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Olsztynie realizując zadania statutowe zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu uzupełniającym dla lustratorów, którego celem jest aktualizacja wiedzy z zakresu spółdzielczości. Szkolenie odbędzie się w dniach...